Prelucrarea datelor cu caracter personal

FMCG MARKETING & DISTRIBUTIE SRL cod unic de înregistrare 16601961, vă informează pe această cale despre faptul că prelucrarea datelor dumneavoastră personale se face cu respectare dispozițiilor Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

 

SCOPURILE ȘI BAZA LEGALĂ A PRELUCRĂRILOR

În conformitate cu legislaţia naţională şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE,) în vigoare, FMCG MARKETING & DISTRIBUTIE SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.
FMCG MARKETING & DISTRIBUTIE SRL privește cu seriozitate si responsabilitate dreptul la intimitate si protectia datelor cu caracter personal.
FMCG MARKETING & DISTRIBUTIE SRL prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, cu scopul ca dumneavoastră să accesați posibilitatea de a ocupa un loc de muncă în cadrul organizației, demersuri anterioare încheieri unui contract individual de muncă.
Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, FMCG MARKETING& DISTRIBUTIE SRL vă fi pusă în imposibilitatea obiectivă de a realiza demersurile legale pentru a vă comunica decizia privind posibila angajare a dumneavoastră.

 

TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII DATELOR

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale și legitime care îi revin societății noastre în calitate de operator. Prelucrarea nu poate fi extinsă la alte scopuri, cu excepția cazului în care vă manifestați expres consimțământul în acest sens;
FMCG MARKETING & DISTRIBUTIE SRL se obligă să implementeze măsuri rezonabile de siguranță fizică, tehnică și administrativă, astfel încât, să preîntâmpine incidente ca pierderea, folosirea inadecvată, accesul neautorizat, dezvăluirea, alterarea sau distrugerea datelor cu caracter personal.
Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de FMCG MARKETING & DISTRIBUTIE SRL este reprezentata de Regulamentul 2016/679/UE si legislația națională;

 

TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a ANSPDCP este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.
Datele cu caracter personal ce vor fi prelucrate vor fi, dar nu limitativ, următoarele: informațiile cuprinse în CV- ul de angajare, referințe, rezultatele obținute la probele de selecție, acte de studiu, portofoliu de activitati, permis de conducere, etc.

 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

GDPR faciliteaza exercitarea drepturilor persoanei vizate de acces la datele cu caracter personal: (i) FMCG MARKETING & DISTRIBUTIE SRL va furniza informatii in termen de o luna de la primirea cererii; (ii) FMCG MARKETING & DISTRIBUTIE SRL va putea prelungi perioada de solutionare a cererii cu alte doua luni in cazul in care solicitarile sunt complexe si numeroase; (iii) FMCG MARKETING & DISTRIBUTIE SRL va informa persoana in termen de o luna de la primirea cererii si va explica de ce este necesara intarzierea; Fiecare subiect de date are dreptul de a obtine stergerea datelor cu caracter personal ce il privesc, in cazul in care: (i) Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopului pentru care au fost colectate/prelucrate initial; (ii) Persoana vizata isi retrage consimtamantul; (iii) Nu mai exista un interes legitim; (iv) Datele cu caracter personal au fost prelucrate in mod ilegal; iv) Datele cu caracter personal trebuie sterse pentru a se conforma unei obligatii legale;
Fiecare persoana vizata de prelucrarea datelor personale are dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: (i) Atunci cand procesarea este restrictionata, FMCG MARKETING & DISTRIBUTIE SRL are permisiunea de a stoca datele cu caracter personal, dar nu si de a le procesa; (ii) FMCG MARKETING & DISTRIBUTIE SRL va lua masurile necesare pentru a se asigura ca restrictia este respectata in viitor; (iii) In cazul in care FMCG MARKETING & DISTRIBUTIE SRL a divulgat datele cu caracter personal catre terti, FMCG MARKETING &
DISTRIBUTIE SRL va transmite catre acestia informatii cu privire la restrictie, cu exceptia cazului in care este imposibil sau implica un efort disproportionat de a face acest lucru; (iv) FMCG MARKETING & DISTRIBUTIE SRL trebuie sa informeze persoanele in cauza atunci cand decide sa revoce o restrictie privind prelucrarea.
Fiecare persoana vizata de prelucrarea datelor are dreptul de a se opune prelucrarii datelor sale cu caracter personal.
De exemplu, persoanele fizice au dreptul de a se opune: (i) Prelucrarea bazata pe interese legitime sau indeplinirea unei sarcini in interesul public/exercitarea autoritatii oficiale (inclusiv crearii de profiluri); (ii) Marketing direct (inclusiv crearii de profiluri); (iii)Prelucrarea in scopuri de cercetare stiintifica/istorica si statistica.
Fiecare persoana vizata are dreptul, sa nu faca obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata.
Deciziile automatizate inseamna decizii luate fără interventie umana.
Vă facem cunoscut că în calitate de persoană vizată aveți dreptul de acces, rectificare /ștergere, restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, dreptul de portabilitate, dreptul de opoziție și proces decizional, individual automatizat în scopul respectării drepturilor dumneavoastră ne puteți transmite notificare la adresa de email office@fmcgmanagement.ro.
Pentru informarea dumneavoastră, aveți de asemenea posibilitatea de a adresa o plângere în fața Agenției de Protecție a Datelor din România dacă nu sunteți mulțumit de prelucrarea datelor cu caracter personal la adresa dataprotection.ro;